Sejtrendszer megújítása szellemgyógyászattal (Szíriuszi gyógyítás)

A sejtrendszer megújítása

Alapvető igazság a Földön, hogy testünk sejtekből épül fel.
A láncolat, amely a sejtmembránt alkotja, egy finom, érzékeny hurokkal ellátott műszer. Minden sejt már születése pillanatában magába foglal egy másik sejt információt, hisz az egyik sejt a másik sejtnek örökíti át azokat a kódokat, melyek felépítik a test összességét.
A sejtbiológia egy olyan szerves tudomány, amely megállapítja, hogy minden sejt információ újra építhető. Tehát a sejtek láncolata megváltoztatható.
A génekért felelős membrán, egy olyan fejlődési periódusban van, melyben önmaga építőjévé válhat. Azok a kódok, melyeket genetikai kódoknak nevezünk, építőköveiként szolgálnak egy szerves, új társadalom kialakulásának. Az orvostudomány még csak kísérletezik azokkal az emberekkel, akik genetikai torzulásokkal születtek. A mai időben, a mostban, a jelenben, nincs olyan társadalmilag kialakított orvosi tendencia, amely helyre tudná állítani az eltorzult géneket.
Mire jó a génsebészet?  (Sejtrendszer megújítása szellemgyógyászattal)
A génsebészet egy olyan gyógyítási mechanizmus, amely az Új kor emberei számára is egy határozott fejlődést mutat. Ez a módszer egy teljesen új találmány, amit a Szíriuszi Gyógyító Angyalok testet öltéseinek adtunk át.
Az emberi faj felfogóképessége eljutott arra a szintre, hogy ezt a mechanizmust be tudja fogadni. Sajátossága, hogy először a sejtmembránt kell egy olyan állapotba hozni, hogy az alkalmazkodó képes legyen, és a környezeti hatások ne tudjanak létrehozni benne torzulást.
A génsebészet alapja: az emberi elme.
Tudattágítás által, olyan módszerek elsajátítása, melyben a saját genetikai láncolatunkat változtathatjuk meg, felülírva a különböző betegségeket.
Ennek a módszernek az átadása nem egy alkalommal történik.
A hipertérbe utazunk, ahol is kapcsolódunk a Szíriuszi Irányító Csoporthoz, más néven Ankhokhoz, akik magát a gyógyítást végzik. Ezek az energiák nem mindenki számára nyitottak.
El kell fogadnunk, hogy nem mindenki vállalta, hogy gyógyítóvá és gyógyítandóvá válik.
Azok a kódok, melyeket most átadok, egy földönkívüli civilizáció, a Hathorok megtestesülési programja. Vagyis, akik ebből a csoportból testet öltést vállaltak, egyben lehetőséget kaptak arra, hogy egy inkarnációs ciklus alatt elérjék azt a fejlődési fokozatot, melyben olyan tudati technikát kapnak a kezükbe, mellyel embertársaikat egy olyan rezgésszintre emelik, melyben a hipertér állapotában történik a gyógyítás.
Ez egy evoluciós ugrás is egyben, hisz az új tudati technológia már nagyon sok ember szemét felnyitotta, és olyan tudatszintre emelte, hogy önmaga gyógyítójává válhat.
A hipertér az időn kívül létezik. Egy információs központ, amely olyan, mint egy adatbank ,-
a letöltések innen indulnak.
Minden sejtmembrán olyan információt takar, mely meghatározza, hogy az illető milyen életképes térben alkalmas saját fejlődési ciklusának megfelelően, egy tartalmilag azonos, de frekvenciában, rezgésben teljesen más test felépítésére. Adott esetben a beteg sejt átprogramozására.
Az Ankhok olyan lények, akik a tudati módosítás technológiájának olyan fokán állnak, amelyben segíteni tudnak a sejtmembránok építőköveinek teljes más szerkezetűvé válásában,- vagyis képesek az eltorzult sejtinformációt egy olyan szintre emelni, a génsebészet által kijavítani, hogy egy teljesen egészséges kromoszóma állomány jöjjön létre.
A hipertér egy folyékony halmazállapotú energia, amely az információs mező megújítására szolgál.
Az információs mező, a testeket körülvevő mező. Ez a mező olyan kódokat és megtestesülési információcsomagokat hordoz magában, melynek kibontása által, a sejt szerkezet kölcsönhatásba tud lépni egy olyan mezővel, egy olyan impulzussal, mely számára kedvező tendenciát mutat.
A hipertér aktiválásához, egy magasabb tudati állapot elérése szükséges, amit úgy tudunk elérni, hogy egy vizualizációs technikát alkalmazunk.
A génsebészet szellemi úton történik, számotokra még ismeretlen módszer.
Technikai útmutatás és levezetés nincs, mert elmétek még korlátolt a befogadására, viszont a tudati szintetek elérte már azt a küszöböt, hogy ez által a módszer által gyógyíthatóvá váltok.
Az összekapcsolódás módszerét csak a behívó, (a gyógyító) kapja meg, ezt hosszas felkészítés előzi meg. A hipertér aktiválása után, a Szíriuszi Gyógyító Csoport veszi át az irányítást.
A technikai levezetés innentől fogva feleslegessé vált. Fontos, és kizárólagosan szükséges, olyan képzett gyógyító hívja meg ezeket az erőket, és kapcsolódási pontot, akit MI ebbe beavattunk.
A folyamat alatt, olyan szintű gyógyítás történhet meg csak, melyet az illető, tudati, lelki, fizikai állapota, a magasabb rendű információval összekapcsolódva megenged magának.
Minden egyes gyógyítás után árnyalatnyi különbségek vannak.
Mivel sejtszintű gyógyulásról van szó, ezért a degeneratív betegségeknek idő kell a gyógyuláshoz.
Ha az illetőnél sejtszintű oldás nem engedélyezett, vagy még nincs felkészülve rá, akkor tudati emelés történik a gyógyítás alkalmával, mert olyan rezonanciatérben helyezkedik el, melyben az agyhullámok stimulációja által, a tudati előrelépés megtörténhet.
A génsebészet alapjai:
Egy információs rendszert közvetít az emberek számára.
Új, elekrolízises impulzusokkal látja el.
Felszabadítja a blokkokat, a tudati elzáródásokat.
Az illető személyiségében is változást idéz elő pozitív irányban.
Új ingeráramok segítségével, olyan technikai képlet állítható fel, melyben a test sejtjeinek összessége, egy bizonyos áramlati impulzussal megváltoztatható, felülírható.
Az ajurvéda tudománya azt az információs mezőt használja, melyben bizonyos meridiánpontok összeköttetésben vannak a sejt szerkezeti felületével. Ha innen közelítjük meg a dolgot, akkor inger áramok segítségével, egy olyan ingerfelületet képezhetünk, amely alkalmas arra, hogy a sérült génállományt felülírjuk.

Szíriuszi Gyógyító Csoport
Az üzenetet lejegyeztem és a behívó (gyógyító) feladatát tisztelettel felvállaltam.
ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin

A Szeretet és a Fény kísérjen utadon!
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése